Home / Cấp đổi, gia hạn thẻ Apec / Thủ tục cấp lại thẻ Apec do bị mất thẻ

Thủ tục cấp lại thẻ Apec do bị mất thẻ

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ APEC DO BỊ MẤT THẺ

Đối với doanh nhân đang sử dụng thẻ Apec (ABTC) nếu bị mất thẻ và có nhu cầu muốn cấp lại thẻ, xin vui lòng tham khảo thủ tục dưới đây:

– 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Công an quy định);

– Văn bản thông báo mất thẻ ABTC theo quy định:

1/ Doanh nhân Việt Nam bị mất thẻ ABTC phải thông báo cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an biết (theo mẫu do Bộ Công an quy định) để hủy giá trị sử dụng và thông báo cho các nước hoặc vùng lãnh thổ việc hủy giá trị của thẻ bị mất.

2/ Thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc mất thẻ ABTC được tiến hành như sau:

– Nếu thẻ ABTC bị mất ở trong nước thì doanh nhân làm 02 văn bản thông báo nêu rõ lý do, hoàn cảnh mất thẻ. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã nơi xảy ra việc mất thẻ;

– Nếu thẻ ABTC bị mất ở một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên, thì doanh nhân làm 02 văn bản thông báo nêu rõ lý do, hoàn cảnh mất thẻ. Văn bản thông báo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc vùng lãnh thổ nơi doanh nhân bị mất thẻ;

– Sau khi hoàn thành thủ tục trên, doanh nhân bị mất thẻ có thể gửi hoặc trực tiếp nộp cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 01 văn bản thông báo để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiến hành hủy giá trị sử dụng của thẻ ABTC đó.

>> Thủ tục gia hạn thẻ Apec tại Hà Nội

Check Also

Thủ tục cấp đổi thẻ Apec do thay đổi hộ chiếu

THỦ TỤC CẤP ĐỔI THẺ APEC DO THAY ĐỔI HỘ CHIẾU Khi doanh nhân được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *