Home / Thẻ Apec

Thẻ Apec

Thông tin ghi trên thẻ Apec

Dịch vụ làm thẻ Apec trọn gói

Giới thiệu về thẻ Apec Là loại thị thực đặc biệt, bắt đầu được cơ quan xuất nhập cảnh cấp từ năm 2006 cho doanh nhân thường xuyên đi lại trong khối, thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) giúp đẩy mạnh giao lưu thương mại, đầu tư… Sở hữu thẻ, …

Read More »

Thẻ Apec 2016

the apec 2016

Giới thiệu thẻ Apec 2016 – Thẻ ABTC 2016 là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC (không có giá trị thay thế hộ chiếu). Do đó, khi nhập xuất cảnh, người mang thẻ …

Read More »

Thẻ APEC là gì?

lam the apec

Thẻ ABTC là thẻ gì?  Thẻ ABTC  là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC (không có giá trị thay thế hộ chiếu). Do đó, khi nhập xuất cảnh, người mang thẻ cần xuất …

Read More »